AGRAR-SURČIN

Локација:

Сурчин

Делатност:

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

JUGOBANAT - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

AVALA FILM Stečajna masa

Локација:

Београд

Делатност:

Производња кинематографских дела, ...

Статус:

Решење о главној деоби;

JUGOEKSPORT SIRIJUS TREJD

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико осталим производима за ...

Статус:

Решење о закључењу;

JUGOEXPORT SISTEM MAJ VILIDŽ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и ...

Статус:

Допунско испитно рочиште;

KLANICA

Локација:

Краљево

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

KLJUČ TRADE

Локација:

Београд

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

Статус:

Решење о закључењу;

KOMFOR

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Остали завршни радови

Статус:

Решење о банкротству;

KOŽA-CO / КОЖА-КО

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива