GOŠA BEZBEDNOST

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Делатност ватрогасних јединица

Статус:

GP 7. JULI AD

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

GRAFOPAPIR-TRADE

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима ...

Статус:

GRAFOPRESS - GRAFOPRES

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Решење о закључењу;

GROČANSKI KOMUNALAC

Локација:

Гроцка

Делатност:

Услуге уређења и одржавања околине

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

Hert commerce DP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Статус:

Испитно рочиште;

Stečajna masa HI ŽUPA AD

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских ...

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

HIDROGRADNJA I EROZIJA AD

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

HOLDING SISTEM JANKO LISJAK AD PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TRGOVINU, ZASTUPANJE I POSREDOVANJE INŽENJERING DOO BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

Неуспешно последње уновчење имовине;
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 420
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива