GROČANSKI KOMUNALAC

Локација:

Гроцка

Делатност:

Услуге уређења и одржавања околине

Статус:

Допунско испитно рочиште;

Hert commerce DP

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Статус:

Успешно уновчење целокупне имовине;

Stečajna masa HI ŽUPA AD

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских ...

Статус:

Завршна деоба;

HIDROBIRO - U STEČAJU

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко ...

Статус:

HIDROGRADNJA I EROZIJA AD

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

HOLDING SISTEM JANKO LISJAK AD PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TRGOVINU, ZASTUPANJE I POSREDOVANJE INŽENJERING DOO BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

Решење о закључењу;

IKARBUS

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

Статус:

Решење о реорганизацији;

IMTEL - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и ...

Статус:

INEKS SECURITY INTERNATIONAL BUSINESS

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге система обезбеђења

Статус:

Завршни рачун;
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива