JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, SALAŠ - U LIKVIDACIJI

Локација:

Салаш

Делатност:

Статус:

Решење о закључењу;

JAVNO PREDUZEĆE VRBAS VRBAS

Локација:

Врбас

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

Испитно рочиште;

JAVOR-TEX doo

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

Испитно рочиште;

JKP GROCKA- U STEČAJU

Локација:

Гроцка

Делатност:

Услуге осталог чишћења

Статус:

Почетни стечајни биланс;

JKP MERMER REKOVAC - U STEČAJU

Локација:

Рековац

Делатност:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Статус:

Испитно рочиште;

AGRAR-SURČIN

Локација:

Сурчин

Делатност:

Статус:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

JUGOBANAT - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

AVALA FILM Stečajna masa

Локација:

Београд

Делатност:

Производња кинематографских дела, ...

Статус:

Решење о главној деоби;

JUGOEKSPORT SIRIJUS TREJD

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико осталим производима за ...

Статус:

Решење о закључењу;
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива